Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Ciechocinek

Lista projektówgłosowanie aktywne od 2016-09-01 00:00:00 do 2016-10-16 00:00:00

1. Budowa progów zwalniających na ulicy Bolesława Chrobrego oraz oznakowanie skrzyżowania ulic Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Mieszka I autor: Paulina Grabowska

Budowa progów zwalniających na ulicy Bolesława Chrobrego oraz oznakowanie skrzyżowania ulic Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Mieszka I, poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze osiedla.

Czytaj więcej

2. Zakup wyposażenia dodatkowego dla Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ciechocinku. autor: Dawid Grabowski

Zakup dodatkowego wyposażenia pozwoli HOPR w Ciechocinku rozwinąć swoje możliwości związane z udzielaniem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zakupiony sprzęt będzie użytkowany podczas szkoleń i wydarzeń miejskich również w kolejnych latach.

Czytaj więcej

3. Montaż latarni przy ulicy Żytniej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Granicznej autor: Daria Brożek

Montaż i zakup latarni przy ulicy Żytniej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Granicznej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się w godzinach wieczornych.

Czytaj więcej

4. Rewitalizacja skweru przy ulicy Słowackiego autor: Piotr Pietrzak

Celem projektu jest rewitalizacja zaniedbanego skweru poprzez budowę ścieżek, montaż latarni i ławek oraz odnowę terenów zielonych. Działania te mają na celu poprawę wizerunku miasta i utworzeni nowego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców i kuracjuszy.

Czytaj więcej

5. Plac zabaw autor: Anna Michalska

Budowa placu zabaw dla dzieci. Oczyszczenie terenu, przygotowanie nawierzchni, montaż urządzeń do zabawy: piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnia, urządzenia sprawnościowe.

Czytaj więcej

6. „Zakup sprzętu ratowniczego i szkoleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku” autor: Sławomir Rybarczyk

Głównym celem złożenia projektu są braki sprzętowe OSP. Poprzez działania ratownicze oraz szkolenia można pomóc innym ludziom, którzy nie są świadomi jakie zagrożenia na nich czekają.

Czytaj więcej

7. Modernizacja ulicy Solnej od sklepu przy Warzelni Soli do granic miasta (I etap - od sklepu do wału) autor: Wojciech Zabłocki

Wyspę z kwiatami wyokrąglić, jezdnię wypoziomować, położyć nową nawierzchnię na całej długości drogi do granic miasta.

Czytaj więcej

8. MIEJSKA PLAŻA - zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą autor: Łukasz Małecki, Tomasz Szczęsny

Projekt zagospodarowania nabrzeża wiślanego pod teren plażowy z boiskiem do siatkówki i miejscami leżakowymi, przystań wodną oraz infrastrukturę turystyczno-gastronomiczną z altanami grillowymi i ławostołami.

Czytaj więcej

9. Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) autor: Iwona Roch

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) to urządzenie, które ratuje życie, kiedy występuje zatrzymanie krążenia i regularny rytm zanika. Wnioskuję o zakup dwóch defibrylatorów, które są niezbędne do szybkiego ratowania życia.

Czytaj więcej

10. Pole do mini golfa autor: Dariusz Lewandowski

pole do mini golfa.

Czytaj więcej


Skontaktuj się z Nami

Adres

Gmina Miejska Ciechocinek
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek

Telefon

54-416-18-00