Lista Projektów

zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie będzie aktywne od 11.06.2018 00:00 do 30.06.2018 00:001.

Indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców.

miejsce:

2.

SMART Bike Ciechocinek

miejsce:

3.

Opracowanie projektu budowy Letniego Basenu Miejskiego

miejsce:

4.

Street Workout / Parkur Park

miejsce:

5.

Budowa drogi na odcinku 100 m, ul. Topolowa, Ciechocinek

miejsce:

6.

Modernizacja drogi dojazdowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku wraz z dostosowaniem bramy wjazdowej na boisko i rewitalizacją terenów zielonych przyległych do boiska

miejsce: