Lista Projektów

zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie będzie aktywne od 11.06.2018 00:00 do 30.06.2018 00:001.

Indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców.

miejsce: Ciechocinek

2.

SMART Bike Ciechocinek

miejsce: w pobliżu obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji

3.

Opracowanie projektu budowy Letniego Basenu Miejskiego

miejsce: Na przeciwko Parku Linowego, ul.Staszica lub inny teren należący do Gminy

4.

Street Workout / Parkur Park

miejsce: Najlepszym miejscem na w/w inwestycję będzie któryś z Ciechocińskich parków. Do inwestycji potrzebna jest powierzchnia 23,2 x 9,3 (215,76 m2) - Park Tężniowy (np. za Zegarem Kwiatowym), - Park Zdrojowy, - Park Sosnowy.

5.

Budowa drogi na odcinku 100 m, ul. Topolowa, Ciechocinek

miejsce: ulica Topolowa Ciechocinek, dz. 2382.

6.

Modernizacja drogi dojazdowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku wraz z dostosowaniem bramy wjazdowej na boisko i rewitalizacją terenów zielonych przyległych do boiska

miejsce: Wjazd na boisko szkolne SP 3 od strony ul. Wojska Polskiego